§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy GRRR design, należący do spółki MODADOGA.PL s.c. Kornelia Jankowska, Przemysław Jasielski, zarejestrowany pod adresem: os. Piastowskie 75 61-156 w Poznaniu, widniejący pod adresem internetowym www.grrrdesign.com; Przedsiębiorcy są jest wpisani do rejestru działalności gospodarczej, CEIDG. NIP 7822574995, REGON 302830825.

1.2. Adres korespondencyjny firmy:

MODADOGA.PL, os. Piastowskie 75, 61-156 Poznań, tel. 530601383, mail: kontakt@grrrdesign.com.

1.3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane po powzięciu przez sklep internetowy informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze sklepem internetowym.

1.5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez sklep internetowy.

1.6. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne i osoby prawne niespełniające tych warunków ponoszą pełną odpowiedzialność wobec sklepu internetowego za szkody wyrządzone ich działaniem.

1.7. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 2000 PLN zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności do przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

1.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

§ 2. Składanie zamówień

2.1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie i dostarczane są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.grrrdesign.com są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką.

2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej. Zamówienia złożone po godz. 15 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.4. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Klienta drogą elektroniczną w przeciągu 48 godzin od chwili jego wysłania.

2.4.1. O złożeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez sklep poprzez e-mail. O przyjęciu zamówienia do realizacji sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.4.2. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych numer telefonu, umożliwiający naszym pracownikom weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.

2.5. W przypadku składania zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie głównym, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po wpłaceniu zaliczki. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej. „Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje podmiotom, które nie działają jako konsument”.

2.6. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po dostarczeniu do magazynu głównego ostatniego zamawianego produktu, chyba że dostawa zostanie uzgodniona z pracownikiem GRRR design w sposób indywidualny.

2.7. W przypadku składania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, którego aktualnie nie ma na magazynie głównym lub wychodzący poza standardową ofertę sklepu grrrdesign.pl (materiał wykończenia, kolor wykończenia różny od oferty zawartej na stronie sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Zaliczka wpłacona na poczet rozpoczętego zamówienia w żadnej sytuacji nie podlega zwrotowi.

2.8. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.

§ 3. Terminy realizacji

3.1. Produkty dostępne w magazynie:

Wysyłkę towaru realizujemy w przeciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy MODADOGA (dane do przelewu w §5.1) w przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie głównym. Wyjątek stanowią wybrane modele mebli oraz towary, przy których zaznaczony jest inny od standardowego czas oczekiwania, dotyczy też przypadków chwilowego braku towaru w magazynie.

3.2. Produkty na zamówienie niedostępne w magazynie:

Jeżeli sprowadzenie zamówionego przez Państwa asortymentu wymaga dłuższego czasu, sprzedawca jest zobowiązany poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy towar w danym momencie nie jest dostępny, okres oczekiwania może wynieść do 4 tygodni w zależności od zamówionego asortymentu. Termin realizacji należy konsultować przed zakupem. Towary na specjalne zamówienie nie podlegają wymianie i zwrotom.

3.3. Dzień wysyłki towaru z naszego magazynu, uznaje się za dzień realizacji przez nas zamówienia. Paczki wysłane przez nas nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty w zależności od Państwa życzenia oraz specyfikacji produktu, dostarczamy za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firm kurierskich.

3.4. W uzasadnionych przypadkach sklep może odmówić realizacji potwierdzonego zamówienia.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności oraz cennika Poczty Polskiej, firm kurierskich.

4.2. Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient.

4.3. Doręczenie towaru następuje na terenie Polski oraz poza jej granicami.

4.4. Na wpłatę od Klienta czekamy do 10 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie jest anulowane.

§ 5. Formy płatności

5.1. Przelew - należną kwotę regulują Państwo przelewem na nasz rachunek bankowy. Towar jest wysłany po wpływie środków na nasze konto.

mBank konto złotówkowe nr: 44 1140 2004 0000 3402 7535 4051 os. Piastowskie 75 61-156 Poznań. 

mBank konto w euro: 36 1140 2004 0000 3912 0549 5389 os. Piastowskie 75 61-156 Poznań

5.2. Płatność za pośrednictwem PayU umożliwia wykonanie płatności za pośrednictwem karty płatniczej lub w formie szybkiego przelewu.

§ 6. Reklamacje, zwroty i wymiana

6.1. Zgodnie z art. 545 § 2.Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Nawet jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić, czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. W przypadku, gdy podczas sprawdzenia okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze sprzedawcą.

6.2. Reklamację towaru do sprzedawcy należy składać w formie pisemnej lub mailowej. Podstawą do składania reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody należy przesłać do nas pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: kontakt@grrrdesign.com

6.3. W przypadku odesłania towaru prosimy o dołączenie oryginału faktury wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Dostarczenie towaru do siedziby MODADOGA.PL, gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa się na koszt Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Sklep reklamacji, Sklep zwraca Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, uzasadniony koszt transportu. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki z GRRRDESIGN.COM ma obowiązek udzielić Klientowi informacji na temat rozpatrzenia reklamacji oraz o ewentualnej naprawie gwarancyjnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, firma MODADOGA.PL zastrzega sobie prawo do terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia do maks. 15 tygodni z racji charakterystyki sprowadzanego towaru.

6.4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją (tj. transport do siedziby MODADOGA.PL, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych) pokrywa Klient.

6.5. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dla zachowania tego terminu wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia przed upływem 14 dni od terminu wydania towaru. Towar w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do MODADOGA.PL na koszt Klienta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Zgodnie z brzmieniem art.27 cytowanej ustawy Dz.U.2016.380 . – „w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (…)”. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę, następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na własny koszt na adres sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu znajduje się w zakładce "formularze" w stopce strony www.modadoga.pl) oraz numer konta, na jaki sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto bankowe Klienta. W przypadku zwrotu towaru zostanie wystawiona i wysłana do Klienta faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuje po dostarczeniu podpisanej faktury korygującej. Zwrotom nie podlegają produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta. Zwrotu nie dokonuje się na konto bankowe inne niż konto, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem pisemnego oświadczenia z podanym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.6. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6.7. W wypadku chęci otrzymania innego produktu należy zwrócić wcześniej zakupiony towar, dołączając formularz zwrotu i poprzez stronę dokonać nowego zamówienia.

6.8. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną i odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu. 

6.9. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego (Ustawa z 23.04.1964 Dz.U. 2016 poz. 380 j.t. "sprzedaż")

6.10. Istnieją pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie: https://uokik.gov.pl.

6.11. Zgodnie z art. 32.33 do 14 dni od momentu otrzymania zwrotu od konsumenta zwracane są wszystkie dokonane płatności, włącznie z kosztami wysyłki (najtańsza oferowana przez sklep wysyłka).

6.12. Postanowień Regulaminu punkt 6.1. zdanie pierwsze, 6.4. od zdanie trzecie, do 6.6. nie stosuje się do obrotu pomiędzy profesjonalistami (nie konsumentami). W tym przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół sklepu GRRRDESIGN.PL dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

§ 8. Dane osobowe Klientów

8.1. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych.

8.2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji, jak również realizowania zamówień Klienta w sklepie internetowym www.modadoga.pl.

Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:

imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, numer telefonu komórkowego.

Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:

-  wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,     

-  informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,    

-  informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,   

-  treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.   

Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:   

-  informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,     

-  informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

-  wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

8.3. Administratorem danych osobowych Klienta jest MODADOGA.PL Kornelia Jankowska z siedzibą w Poznaniu na os. Piastowskim 75.

8.4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

8.5. Klienci sklepu internetowego www.grrrdesign.com mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

8.6. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie GRRRDESIGN.COM. Rejestracja w naszym sklepie oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§ 9. Kolory oraz wykończenie

9.1. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z przekłamania monitora oraz zdjęć. Produkty wykonane z surowców naturalnych jak: sznurek, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ przebarwienia na produktach naturalnych na każdym egzemplarzu może się różnić.

9.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa odpowiedni, w zakresie celu, któremu ma służyć, do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

 


Ostatnio oglądano

No products

Menu

Top